هاست لینوکس

هاست 150 مگابایتی

سرویس هاست 150 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe


مخصوص کسب و کارهای نوپا و کوچک
ماهیانه 9 تومان - بیش از 44% تخفیف سرویس های یکساله

هاست 250 مگابایتی

سرویس هاست 250 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe


مخصوص کسب و کارهای نوپا و کوچک
ماهیانه 10 تومان - بیش از 53% تخفیف سرویس های یکساله

هاست 500 مگابایتی

سرویس هاست 500 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe


مخصوص کسب و کارهای نوپا و کوچک
ماهیانه 14 تومان - بیش از 71% تخفیف سرویس های یکساله

هاست 750 مگابایتی

سرویس هاست 750 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe


مخصوص کسب و کارهای نوپا و کوچک
ماهیانه 17 تومان - بیش از 75% تخفیف سرویس های یکساله

هاست 1000 مگابایتی

سرویس هاست 1000 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe


مخصوص کسب و کارهای نوپا و کوچک
ماهیانه 21 تومان - بیش از 76% تخفیف سرویس های یکساله

هاست 2000 مگابایتی

سرویس هاست 2000 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe


مخصوص کسب و کارهای نوپا و کوچک
ماهیانه 35 تومان - بیش از 80% تخفیف سرویس های یکساله

هاست 3000 مگابایتی

سرویس هاست 3000 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe


مخصوص کسب و کارهای نوپا و کوچک
ماهیانه 49 تومان - تخفیف ویژه سرویس های یک ساله

هاست 4000 مگابایتی

سرویس هاست 4000 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe


مخصوص کسب و کارهای نوپا و کوچک
ماهیانه 64 تومان - تخفیف ویژه سرویس های یک ساله

هاست 5000 مگابایتی

سرویس هاست 5000 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe


مخصوص کسب و کارهای نوپا و کوچک
ماهیانه 78 تومان - تخفیف ویژه سرویس های یک ساله

هاست 6000 مگابایتی

سرویس هاست 6000 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe


مخصوص کسب و کارهای نوپا و کوچک
ماهیانه 92 تومان - تخفیف ویژه سرویس های یک ساله