هاست مدیریت شده

هاست 500 مگابایتی مدیریت شده

سرویس هاست مدیریت شده 500 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe
ارائه DNS اختصاصی ( رایگان )
گواهینامه امنیتی ( رایگان )
تنظیمات اولیه هاست ( رایگان )
تنظیمات نصب اولیه ( رایگان )


مخصوص کسب و کارهای استارتاپی و متوسط
ماهیانه 28 تومان - بیش از 60% تخفیف سرویس های یکساله

هاست 750 مگابایتی مدیریت شده

سرویس هاست مدیریت شده 750 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe
ارائه DNS اختصاصی ( رایگان )
گواهینامه امنیتی ( رایگان )
تنظیمات اولیه هاست ( رایگان )
تنظیمات نصب اولیه ( رایگان )


مخصوص کسب و کارهای استارتاپی و متوسط
ماهیانه 35 تومان - بیش از 60% تخفیف سرویس های یکساله

هاست 1000 مگابایتی مدیریت شده

سرویس هاست مدیریت شده 1000 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe
ارائه DNS اختصاصی ( رایگان )
گواهینامه امنیتی ( رایگان )
تنظیمات اولیه هاست ( رایگان )
تنظیمات نصب اولیه ( رایگان )


مخصوص کسب و کارهای استارتاپی و متوسط
ماهیانه 42 تومان - بیش از 60% تخفیف سرویس های یکساله

هاست 2000 مگابایتی مدیریت شده

سرویس هاست مدیریت شده 2000 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe
ارائه DNS اختصاصی ( رایگان )
گواهینامه امنیتی ( رایگان )
تنظیمات اولیه هاست ( رایگان )
تنظیمات نصب اولیه ( رایگان )


مخصوص کسب و کارهای استارتاپی و متوسط
ماهیانه 70 تومان - بیش از 60% تخفیف سرویس های یکساله

هاست 3000 مگابایتی مدیریت شده

سرویس هاست مدیریت شده 3000 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe
ارائه DNS اختصاصی ( رایگان )
گواهینامه امنیتی ( رایگان )
تنظیمات اولیه هاست ( رایگان )
تنظیمات نصب اولیه ( رایگان )


مخصوص کسب و کارهای استارتاپی و متوسط
ماهیانه 99 تومان - بیش از 60% تخفیف سرویس های یکساله

هاست 4000 مگابایتی مدیریت شده

سرویس هاست مدیریت شده 4000 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe
ارائه DNS اختصاصی ( رایگان )
گواهینامه امنیتی ( رایگان )
تنظیمات اولیه هاست ( رایگان )
تنظیمات نصب اولیه ( رایگان )


مخصوص کسب و کارهای استارتاپی و متوسط
ماهیانه 127 تومان - بیش از 60% تخفیف سرویس های یکساله

هاست 5000 مگابایتی مدیریت شده

سرویس هاست مدیریت شده 5000 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe
ارائه DNS اختصاصی ( رایگان )
گواهینامه امنیتی ( رایگان )
تنظیمات اولیه هاست ( رایگان )
تنظیمات نصب اولیه ( رایگان )


مخصوص کسب و کارهای استارتاپی و متوسط
ماهیانه 155 تومان - بیش از 60% تخفیف سرویس های یکساله

هاست 6000 مگابایتی مدیریت شده

سرویس هاست مدیریت شده 6000 مگابایت
کنترل پنل لینوکس دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed
سخت افزار های بروز و هارد NVMe
ارائه DNS اختصاصی ( رایگان )
گواهینامه امنیتی ( رایگان )
تنظیمات اولیه هاست ( رایگان )
تنظیمات نصب اولیه ( رایگان )


مخصوص کسب و کارهای استارتاپی و متوسط
ماهیانه 184 تومان - بیش از 60% تخفیف سرویس های یکساله