هاست اختصاصی WordPress

هاست 100 مگابایتی WordPress

SSL رایگان دارد
DNS اختصاصی دارد
CDN رایگان دارد
تنظیمات اولیه رایگان دارد
تنظیمات نصب اولیه دارد
ترافیک نامحدود دارد
نسخه پشتیبان حرفه ای
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed دارد
سخت افزار های بروز و هارد NVMe ( نسل جدید ) دارد
تیم پشتیبانی مخصوص وردپرس دارد
تحویل و ارتقاء کاملا آنی بله


تخفیف ویژه در تمدید های 12 ماهه ( فقط 159ت )

هاست 200 مگابایتی WordPress

SSL رایگان دارد
DNS اختصاصی دارد
CDN رایگان دارد
تنظیمات اولیه رایگان دارد
تنظیمات نصب اولیه دارد
ترافیک نامحدود دارد
نسخه پشتیبان حرفه ای
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed دارد
سخت افزار های بروز و هارد NVMe ( نسل جدید ) دارد
تیم پشتیبانی مخصوص وردپرس دارد
تحویل و ارتقاء کاملا آنی بله


تخفیف ویژه در تمدید های 12 ماهه ( فقط 219ت )

هاست 500 مگابایتی WordPress

SSL رایگان دارد
DNS اختصاصی دارد
CDN رایگان دارد
تنظیمات اولیه رایگان دارد
تنظیمات نصب اولیه دارد
ترافیک نامحدود دارد
نسخه پشتیبان حرفه ای
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed دارد
سخت افزار های بروز و هارد NVMe ( نسل جدید ) دارد
تیم پشتیبانی مخصوص وردپرس دارد
تحویل و ارتقاء کاملا آنی بله


تخفیف ویژه در تمدید های 12 ماهه ( فقط 399ت )

هاست 1000 مگابایتی WordPress

SSL رایگان دارد
DNS اختصاصی دارد
CDN رایگان دارد
تنظیمات اولیه رایگان دارد
تنظیمات نصب اولیه دارد
ترافیک نامحدود دارد
نسخه پشتیبان حرفه ای
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed دارد
سخت افزار های بروز و هارد NVMe ( نسل جدید ) دارد
تیم پشتیبانی مخصوص وردپرس دارد
تحویل و ارتقاء کاملا آنی بله


تخفیف ویژه در تمدید های 12 ماهه ( فقط 599ت )

هاست 2000 مگابایتی WordPress

SSL رایگان دارد
DNS اختصاصی دارد
CDN رایگان دارد
تنظیمات اولیه رایگان دارد
تنظیمات نصب اولیه دارد
ترافیک نامحدود دارد
نسخه پشتیبان حرفه ای
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed دارد
سخت افزار های بروز و هارد NVMe ( نسل جدید ) دارد
تیم پشتیبانی مخصوص وردپرس دارد
تحویل و ارتقاء کاملا آنی بله


تخفیف ویژه در تمدید های 12 ماهه ( فقط 1.099ت )

هاست 3000 مگابایتی WordPress

SSL رایگان دارد
DNS اختصاصی دارد
CDN رایگان دارد
تنظیمات اولیه رایگان دارد
تنظیمات نصب اولیه دارد
ترافیک نامحدود دارد
نسخه پشتیبان حرفه ای
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed دارد
سخت افزار های بروز و هارد NVMe ( نسل جدید ) دارد
تیم پشتیبانی مخصوص وردپرس دارد
تحویل و ارتقاء کاملا آنی بله


تخفیف ویژه در تمدید های 12 ماهه ( فقط 1.699ت )

هاست 5000 مگابایتی WordPress

SSL رایگان دارد
DNS اختصاصی دارد
CDN رایگان دارد
تنظیمات اولیه رایگان دارد
تنظیمات نصب اولیه دارد
ترافیک نامحدود دارد
نسخه پشتیبان حرفه ای
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed دارد
سخت افزار های بروز و هارد NVMe ( نسل جدید ) دارد
تیم پشتیبانی مخصوص وردپرس دارد
تحویل و ارتقاء کاملا آنی بله


تخفیف ویژه در تمدید های 12 ماهه ( فقط 1.899ت )

هاست 10000 مگابایتی WordPress

SSL رایگان دارد
DNS اختصاصی دارد
CDN رایگان دارد
تنظیمات اولیه رایگان دارد
تنظیمات نصب اولیه دارد
ترافیک نامحدود دارد
نسخه پشتیبان حرفه ای
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قوی LiteSpeed دارد
سخت افزار های بروز و هارد NVMe ( نسل جدید ) دارد
تیم پشتیبانی مخصوص وردپرس دارد
تحویل و ارتقاء کاملا آنی بله


تخفیف ویژه در تمدید های 12 ماهه ( فقط 2.799ت )