نمایندگی دامنه ایران ( ir. )

نمایندگی پایه دامنه ایران ( ir. )

نمایندگی دائمی | واگذاری کامل نمایندگی
ثبت ، تمدید و انتقال جمهوری اسلامی ایران با پسوند ir.
ارائه بینهایت نمایندگی فروش توسط شما
10 هزار تومان یک ساله | 20 هزار تومان پنج ساله
قابل ارتقا به پلن ها بعدی
پنل تحت وب و ماژول whmcs
دسترسی مدیریتی کامل دامنه ها
تمام مبلغ پرداخت شده برای ثبت دامنه قابل استفاده است.

نمایندگی اقتصادی دامنه ایران ( ir. )

نمایندگی دائمی | واگذاری کامل نمایندگی
ثبت ، تمدید و انتقال جمهوری اسلامی ایران با پسوند ir.
ارائه بینهایت نمایندگی فروش توسط شما
6 هزار تومان یک ساله | 16 هزار تومان پنج ساله
قابل ارتقا به پلن ها بعدی
پنل تحت وب و ماژول whmcs
دسترسی مدیریتی کامل دامنه ها
تمام مبلغ پرداخت شده برای ثبت دامنه قابل استفاده است.

نمایندگی تجاری دامنه ایران ( ir. )

نمایندگی دائمی | واگذاری کامل نمایندگی
ثبت ، تمدید و انتقال جمهوری اسلامی ایران با پسوند ir.
ارائه بینهایت نمایندگی فروش توسط شما
5 هزار تومان یک ساله | 15 هزار تومان پنج ساله
قابل ارتقا به پلن ها بعدی
پنل تحت وب و ماژول whmcs
دسترسی مدیریتی کامل دامنه ها
تمام مبلغ پرداخت شده برای ثبت دامنه قابل استفاده است.

نمایندگی شرکتی دامنه ایران ( ir. )

نمایندگی سالیانه | تمدید سالیانه دارد!
ثبت ، تمدید و انتقال جمهوری اسلامی ایران با پسوند ir.
ارائه بینهایت نمایندگی فروش توسط شما
5 هزار تومان یک ساله | 14 هزار تومان پنج ساله
تخفیف در تمدید سالیانه نمایندگی
پنل تحت وب و ماژول whmcs
دسترسی مدیریتی کامل دامنه ها
شارژ اولیه ندارد! نیاز به شارژ اولیه برای ثبت دامنه دارد.