سرویس طراحی سایت

50% تخفیف ویژه کرونا تایم با کد site99
دامنه .ir اختصاصی هدیه
گواهینامه ssl (رمزنگاری HTTPS)

استفاده از قالب های حرفه ای طراحی شده
انتخاب قالب دلخواه سطح 3 در بیش از 85 طرح

250 مگابایت فضای میزبان مدیریت شده یکساله
ارائه DNS ، ایمیل ، FTP و... اختصاصی

نصب و راه اندازی رایگان سیستم مدیریت محتوا
مشاوره ، آموزش ، بروزرسانی رایگان

پشتیبانی اختصاصی مجموعه بازدید ایده
آماده سازی و تحویل 48 ساعت کاری
پکیج سایت پایه قیمت 3,900,000 ریال یکبار سفارش دهید
دامنه .ir اختصاصی هدیه
گواهینامه ssl (رمزنگاری HTTPS)

استفاده از قالب های حرفه ای طراحی شده
انتخاب قالب دلخواه سطح 3 در بیش از 190 طرح

250 مگابایت فضای میزبان مدیریت شده یکساله
ارائه DNS ، ایمیل ، FTP و... اختصاصی

نصب و راه اندازی رایگان سیستم مدیریت محتوا
مشاوره ، آموزش ، بروزرسانی رایگان

پنل رایگان پیام کوتاه بازدید ایده به همراه 500 پیامک هدیه

پشتیبانی اختصاصی مجموعه بازدید ایده
آماده سازی و تحویل 48 ساعت کاری
پکیج سایت اقتصادی قیمت 5,900,000 ریال یکبار سفارش دهید
دامنه .ir اختصاصی هدیه
گواهینامه ssl (رمزنگاری HTTPS)

استفاده از قالب های حرفه ای طراحی شده
انتخاب قالب دلخواه سطح 2 در بیش از 110 طرح

500 مگابایت فضای میزبان مدیریت شده یکساله
ارائه DNS ، ایمیل ، FTP و... اختصاصی

نصب و راه اندازی رایگان سیستم مدیریت محتوا
مشاوره ، آموزش ، بروزرسانی رایگان

پنل رایگان پیام کوتاه بازدید ایده به همراه 1000 پیامک هدیه

پشتیبانی اختصاصی مجموعه بازدید ایده
آماده سازی و تحویل 72 ساعت کاری
پکیج سایت شخصی قیمت 7,900,000 ریال یکبار سفارش دهید
دامنه .ir اختصاصی هدیه ( پنج ساله )
گواهینامه ssl (رمزنگاری HTTPS)

استفاده از قالب های حرفه ای طراحی شده
انتخاب قالب دلخواه سطح 2 در بیش از 160 طرح

500 مگابایت فضای میزبان مدیریت شده یکساله
ارائه DNS ، ایمیل ، FTP و... اختصاصی

نصب و راه اندازی رایگان سیستم مدیریت محتوا
مشاوره ، آموزش ، بروزرسانی رایگان

پنل رایگان پیام کوتاه بازدید ایده به همراه 1500 پیامک هدیه
1 پلاگین اورجینال به همراه نصب و فعال سازی اولیه


پشتیبانی اختصاصی مجموعه بازدید ایده
آماده سازی و تحویل 72 ساعت کاری
پکیج سایت شرکتی قیمت 9,900,000 ریال یکبار سفارش دهید
دامنه .ir اختصاصی هدیه ( پنج ساله )
گواهینامه ssl (رمزنگاری HTTPS)

استفاده از قالب های حرفه ای طراحی شده
انتخاب قالب دلخواه سطح 1 در بیش از 45 طرح
سفارشی سازی و دورن ریزی 1 صفحه اختصاصی

750 مگابایت فضای میزبان مدیریت شده یکساله
ارائه DNS ، ایمیل ، FTP و... اختصاصی

نصب و راه اندازی رایگان سیستم مدیریت محتوا
مشاوره ، آموزش ، بروزرسانی رایگان

پنل رایگان پیام کوتاه بازدید ایده به همراه 2000 پیامک هدیه
3 پلاگین اورجینال به همراه نصب و فعال سازی اولیه


پشتیبانی اختصاصی مجموعه بازدید ایده
آماده سازی و تحویل 72 ساعت کاری
پکیج سایت تجاری قیمت 14,900,000 ریال یکبار سفارش دهید
دامنه .ir اختصاصی هدیه ( پنج ساله )
دامنه .com اختصاصی هدیه
گواهینامه ssl (رمزنگاری HTTPS)

استفاده از قالب های حرفه ای طراحی شده
انتخاب قالب دلخواه سطح 1 در بیش از 65 طرح
سفارشی سازی و دورن ریزی 4 صفحه اختصاصی

1000 مگابایت فضای میزبان مدیریت شده یکساله
ارائه DNS ، ایمیل ، FTP و... اختصاصی

نصب و راه اندازی رایگان سیستم مدیریت محتوا
مشاوره ، آموزش ، بروزرسانی رایگان

پنل رایگان پیام کوتاه بازدید ایده به همراه 2500 پیامک هدیه
6 پلاگین اورجینال به همراه نصب و فعال سازی اولیه
اپلیکیشن اختصاصی با پنل مدیریت فارسیپشتیبانی اختصاصی مجموعه بازدید ایده
آماده سازی و تحویل 96 ساعت کاری
پکیج سایت سازمانی قیمت 29,900,000 ریال یکبار سفارش دهید
دامنه .ir اختصاصی هدیه ( پنج ساله )
دامنه .com اختصاصی هدیه
گواهینامه ssl (رمزنگاری HTTPS)

استفاده از قالب های حرفه ای طراحی شده
انتخاب قالب دلخواه سطح 1 در بیش از 30 طرح
سفارشی سازی و دورن ریزی 6 صفحه اختصاصی

1000 مگابایت فضای میزبان مدیریت شده یکساله
ارائه DNS ، ایمیل ، FTP و... اختصاصی

نصب و راه اندازی رایگان سیستم مدیریت محتوا
مشاوره ، آموزش ، بروزرسانی رایگان

پنل رایگان پیام کوتاه بازدید ایده به همراه 4000 پیامک هدیه
8 پلاگین اورجینال به همراه نصب و فعال سازی اولیه
اپلیکیشن اختصاصی با پنل مدیریت فارسیپشتیبانی اختصاصی مجموعه بازدید ایده
آماده سازی و تحویل 96 ساعت کاری
پکیج سایت ویژه قیمت 49,900,000 ریال یکبار سفارش دهید