سرویس طراحی سایت

50% تخفیف ویژه کرونا تایم با کد site99

پکیج سایت پایه

دامنه .ir اختصاصی هدیه
گواهینامه ssl (رمزنگاری HTTPS)
استفاده از قالب های حرفه ای طراحی شده
انتخاب قالب دلخواه سطح 3 در بیش از 85 طرح
250 مگابایت فضای میزبان مدیریت شده یکساله
ارائه DNS ، ایمیل ، FTP و... اختصاصی
نصب و راه اندازی رایگان سیستم مدیریت محتوا
مشاوره ، آموزش ، بروزرسانی رایگان
پشتیبانی اختصاصی مجموعه بازدید ایده
آماده سازی و تحویل 48 ساعت کاری

پکیج سایت اقتصادی

دامنه .ir اختصاصی هدیه
گواهینامه ssl (رمزنگاری HTTPS)
استفاده از قالب های حرفه ای طراحی شده
انتخاب قالب دلخواه سطح 3 در بیش از 190 طرح
250 مگابایت فضای میزبان مدیریت شده یکساله
ارائه DNS ، ایمیل ، FTP و... اختصاصی
نصب و راه اندازی رایگان سیستم مدیریت محتوا
مشاوره ، آموزش ، بروزرسانی رایگان
پنل رایگان پیام کوتاه بازدید ایده به همراه 500 پیامک هدیه
پشتیبانی اختصاصی مجموعه بازدید ایده
آماده سازی و تحویل 48 ساعت کاری

پکیج سایت شخصی

دامنه .ir اختصاصی هدیه
گواهینامه ssl (رمزنگاری HTTPS)
استفاده از قالب های حرفه ای طراحی شده
انتخاب قالب دلخواه سطح 2 در بیش از 110 طرح
500 مگابایت فضای میزبان مدیریت شده یکساله
ارائه DNS ، ایمیل ، FTP و... اختصاصی
نصب و راه اندازی رایگان سیستم مدیریت محتوا
مشاوره ، آموزش ، بروزرسانی رایگان
پنل رایگان پیام کوتاه بازدید ایده به همراه 1000 پیامک هدیه
پشتیبانی اختصاصی مجموعه بازدید ایده
آماده سازی و تحویل 72 ساعت کاری

پکیج سایت شرکتی

دامنه .ir اختصاصی هدیه ( پنج ساله )
گواهینامه ssl (رمزنگاری HTTPS)
استفاده از قالب های حرفه ای طراحی شده
انتخاب قالب دلخواه سطح 2 در بیش از 160 طرح
500 مگابایت فضای میزبان مدیریت شده یکساله
ارائه DNS ، ایمیل ، FTP و... اختصاصی
نصب و راه اندازی رایگان سیستم مدیریت محتوا
مشاوره ، آموزش ، بروزرسانی رایگان
پنل رایگان پیام کوتاه بازدید ایده به همراه 1500 پیامک هدیه
1 پلاگین اورجینال به همراه نصب و فعال سازی اولیه
پشتیبانی اختصاصی مجموعه بازدید ایده
آماده سازی و تحویل 72 ساعت کاری

پکیج سایت تجاری

دامنه .ir اختصاصی هدیه ( پنج ساله )
گواهینامه ssl (رمزنگاری HTTPS)
استفاده از قالب های حرفه ای طراحی شده
انتخاب قالب دلخواه سطح 1 در بیش از 45 طرح
سفارشی سازی و دورن ریزی 1 صفحه اختصاصی
750 مگابایت فضای میزبان مدیریت شده یکساله
ارائه DNS ، ایمیل ، FTP و... اختصاصی
نصب و راه اندازی رایگان سیستم مدیریت محتوا
مشاوره ، آموزش ، بروزرسانی رایگان
پنل رایگان پیام کوتاه بازدید ایده به همراه 2000 پیامک هدیه
3 پلاگین اورجینال به همراه نصب و فعال سازی اولیه
پشتیبانی اختصاصی مجموعه بازدید ایده
آماده سازی و تحویل 72 ساعت کاری

پکیج سایت سازمانی

دامنه .ir اختصاصی هدیه ( پنج ساله )
دامنه .com اختصاصی هدیه
گواهینامه ssl (رمزنگاری HTTPS)
استفاده از قالب های حرفه ای طراحی شده
انتخاب قالب دلخواه سطح 1 در بیش از 65 طرح
سفارشی سازی و دورن ریزی 4 صفحه اختصاصی
1000 مگابایت فضای میزبان مدیریت شده یکساله
ارائه DNS ، ایمیل ، FTP و... اختصاصی
نصب و راه اندازی رایگان سیستم مدیریت محتوا
مشاوره ، آموزش ، بروزرسانی رایگان
پنل رایگان پیام کوتاه بازدید ایده به همراه 2500 پیامک هدیه
6 پلاگین اورجینال به همراه نصب و فعال سازی اولیه
اپلیکیشن اختصاصی با پنل مدیریت فارسی
پشتیبانی اختصاصی مجموعه بازدید ایده
آماده سازی و تحویل 96 ساعت کاری

پکیج سایت ویژه

دامنه .ir اختصاصی هدیه ( پنج ساله )
دامنه .com اختصاصی هدیه
گواهینامه ssl (رمزنگاری HTTPS)
استفاده از قالب های حرفه ای طراحی شده
انتخاب قالب دلخواه سطح 1 در بیش از 30 طرح
سفارشی سازی و دورن ریزی 6 صفحه اختصاصی
1000 مگابایت فضای میزبان مدیریت شده یکساله
ارائه DNS ، ایمیل ، FTP و... اختصاصی
نصب و راه اندازی رایگان سیستم مدیریت محتوا
مشاوره ، آموزش ، بروزرسانی رایگان
پنل رایگان پیام کوتاه بازدید ایده به همراه 4000 پیامک هدیه
8 پلاگین اورجینال به همراه نصب و فعال سازی اولیه
اپلیکیشن اختصاصی با پنل مدیریت فارسی
پشتیبانی اختصاصی مجموعه بازدید ایده
آماده سازی و تحویل 96 ساعت کاری