سرور مجازی

سرور مجازی ایران (VPS)
 • ۵۱۲ مگابایت رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 50 گیگ ( 10GB SSD ) هارد
 • 1000Mbs پورت
 • ۱۰۰ گیگ پهنای باند
 • Linux/windows سیستم عامل
 • رایگان نصب سیستم عامل
سرور مجازی خارج (VPS)
 • ۵۱۲ مگابایت رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 50 گیگ ( 10GB SSD ) هارد
 • 1000Mbs پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • Linux/windows سیستم عامل
 • رایگان نصب سیستم عامل
سرور مجازی ایران (VPS-1)
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 100 گیگ ( 20GB SSD ) هارد
 • 1000Mbs پورت
 • 2۰۰ گیگ پهنای باند
 • Linux/windows سیستم عامل
 • رایگان نصب سیستم عامل
سرور مجازی خارج (VPS-1)
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 100 گیگ ( 20GB SSD ) هارد
 • 1000Mbs پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • Linux/windows سیستم عامل
 • رایگان نصب سیستم عامل
سرور مجازی ایران (VPS-2)
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 150 گیگ ( 30GB SSD ) هارد
 • 1000Mbs پورت
 • 3۰۰ گیگ پهنای باند
 • Linux/windows سیستم عامل
 • رایگان نصب سیستم عامل
سرور مجازی خارج (VPS-2)
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 150 گیگ ( 30GB SSD ) هارد
 • 1000Mbs پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • Linux/windows سیستم عامل
 • رایگان نصب سیستم عامل
سرور مجازی ایران (VPS-4)
 • 4 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پی یو
 • 300 گیگ ( 50GB SSD ) هارد
 • 1000Mbs پورت
 • 5۰۰ گیگ پهنای باند
 • Linux/windows سیستم عامل
 • رایگان نصب سیستم عامل
سرور مجازی خارج (VPS-4)
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 200 گیگ ( 40GB SSD ) هارد
 • 1000Mbs پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • Linux/windows سیستم عامل
 • رایگان نصب سیستم عامل
سرور مجازی ایران (VPS-8)
 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پی یو
 • 300 گیگ ( 50GB SSD ) هارد
 • 1000Mbs پورت
 • 5۰۰ گیگ پهنای باند
 • Linux/windows سیستم عامل
 • رایگان نصب سیستم عامل
سرور مجازی خارج (VPS-8)
 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پی یو
 • 300 گیگ ( 50GB SSD ) هارد
 • 1000Mbs پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • Linux/windows سیستم عامل
 • رایگان نصب سیستم عامل