نمایندگی سامانه پیام کوتاه

نمایندگی استاندارد سامانه پیام کوتاه

پنل نمایندگی پیامک مادام العمر
تعرفه ارسال پیامک 11.2 تومان و تعرفه دریافت رایگان


خطوط رند تبلیغاتی و خدماتی رایگان
ایجاد نامحدود کاربر و نمایندگی
سایت اختصاصی ورود کاربران
شارژ هدیه ۲۰ هزار تومان
دسترسی مانیتورینگ


کسب درآمد از فروش پنل های پیامک
کسب درآمد از فروش خطوط پیامک
کسب درآمد از فروش شارژ پیامک


قیمت گذاری خطوط و پیامک ها به صورت اختیاری
دسترسی به بزرگترین بانک شماره موبایل کشور
مدیریت کامل کاربران،امکانات و... سامانه


پنل نمایندگی | استاندارد بصورت آنی فعال سازی و تحویل میشود!

نمایندگی پیشرفته سامانه پیام کوتاه

پنل نمایندگی پیامک مادام العمر
تعرفه ارسال پیامک 10.2 تومان و تعرفه دریافت رایگان


خطوط رند تبلیغاتی و خدماتی رایگان
ایجاد نامحدود کاربر و نمایندگی
سایت اختصاصی ورود کاربران + سایت فروش پنل پیامکی
شارژ هدیه 5۰ هزار تومان
دسترسی مانیتورینگ


کسب درآمد از فروش پنل های پیامک
کسب درآمد از فروش خطوط پیامک
کسب درآمد از فروش شارژ پیامک


قیمت گذاری خطوط و پیامک ها به صورت اختیاری
دسترسی به بزرگترین بانک شماره موبایل کشور
مدیریت کامل کاربران،امکانات و... سامانه


پنل نمایندگی | پیشرفته بصورت آنی فعال سازی و تحویل میشود!

نمایندگی فوق پیشرفته سامانه پیام کوتاه

پنل نمایندگی پیامک مادام العمر
تعرفه ارسال پیامک 9.8 تومان و تعرفه دریافت رایگان


خطوط رند تبلیغاتی و خدماتی رایگان
ایجاد نامحدود کاربر و نمایندگی
سایت اختصاصی ورود کاربران + سایت فروش پنل پیامکی
شارژ هدیه 10۰ هزار تومان
دسترسی مانیتورینگ


کسب درآمد از فروش پنل های پیامک
کسب درآمد از فروش خطوط پیامک
کسب درآمد از فروش شارژ پیامک


قیمت گذاری خطوط و پیامک ها به صورت اختیاری
دسترسی به بزرگترین بانک شماره موبایل کشور
مدیریت کامل کاربران،امکانات و... سامانه


پنل نمایندگی | فوق پیشرفته بصورت آنی فعال سازی و تحویل میشود!