بسم الله الرحمن الرحیم

به لطف و عنایت خداوند متعال انشالله ارائه خدمات " صرفا 20 خدمت " مجوز ارائه به صورت عمومی از سوی مجموعه بازدید ایده از مورخه 1398.11.01 خواهند داشت. انشالله به لطف و عنایت پروردگار بتوانیم گامی مثبت در جهت کسب رضایت شما مشتریان ارجمند برداریم.

مدیریت مجموعه بازدید ایدهWednesday, January 1, 2020

« بازگشت